Søknadsbehandling

Søknad om tilskudd fra Norsk Kulturminnefond blir behandlet 1 -en- gang i året. Fristen for søknad til Kulturminnefondet er den 1. november, og vedtak blir gjort i styremøte i april påfølgende år.

Henvendelser og rapporter foretrekkes å mottas per e-post, og ikke på papir. Henvender du deg på e-post, er det ikke nødvendig å også sende dette i brevs form.

NB! 
I 2014 er det åpnet for å gi økonomisk støtte til sikring av kulturminner, og tilskudd til gjennomføring av fagseminarer. Du finner mer informasjon her eller ta kontakt med vår administrasjon.