Søknadsbehandling

Søknad om tilskudd fra Norsk Kulturminnefond blir behandlet 1 -en- gang i året. Fristen for søknad til Kulturminnefondet er den 1. november, og vedtak blir gjort i styremøte i april påfølgende år.

NB! 
Søknader må altså ved fristens utløp enten være innlevert ved sekretariatets kontoradresse innen den ordinære arbeidstidens slutt eller være tydelig poststemplet samme dag.