Kulturminnevern

Kulturminnefondet har siden opprettelsen fordelt midler til prosjekter rundt om i store deler av landet. Istandsettingsarbeidet bidrar til å sikre kulturarven i lang tid. I tillegg til dette genererer prosjektene kunnskap og kompetanse til håndverkere, huseiere, forvaltningen og andre med interesse for kultur- og bygningsvern.

Kulturminnefondet ønsker også å dele sin kunnskap med alle som har interesse for fagfeltet. Dette vil vi gjøre ved blant annet å publisere fagartikler og utredninger. I tillegg til dette vil vi legge ut bildearkiv for enkelte av de prosjektene vi har vært delfinansiør av.

Vi ønsker også å utvikle denne delen av hjemmesiden med kobling til nyttige lenker til aktuelle organisasjoner og institusjoner innen kulturminnevernet.