Kulturminnevern

Kulturminnefondet har sidan opprettinga fordelt midlar til prosjekt rundt om i store delar av landet. Istandsettingsarbeitet bidreg til og sikre kulturarven i lang tid. I tillegg til dette genererer prosjekta kunnskap og kompetanse til handverkarar, huseigarar, forvaltninga og andre med interesse for kultur- og byggningsvern.

Kulturminnefondet ønsker også og dele sin kunnskap med alle som har interesse for fagfelt. Dette vil vi gjere ved blant anna og publisere fagartiklar og utredningar. I tillegg til dette vil vi leggje ut bildearkiv for de enkelte av prosjekta vi har vore delfinansiør av.

Vi ynskjer også å utvikle denne delen av heimesida med kopling til nyttige lenkjer til aktuelle organisasjonar og institusjonar innan kulturminnevernet.