Send søknad om tilskudd elektronisk eller per brev

Dokumenter

Du kan søke om tilskudd elektronisk, Lykillinn, eller ved brev. Det siste gjøres på våre egne søknadsskjemaer. Disse kan brukes ved søknad om tilskudd til i standsetting av alle typer kulturminner. Vi har også laget veiledning for utfylling og eksempler på forskjellige søknader om støtte.

Ta kontakt med administrasjonen for rådgiving ved utfylling av søknader eller veiledning til hvilke vedlegg som bør følge søknaden.

Telefon: 73 10 36 00

Alle typer teknisk hjelp til bruk og utfylling i Lykillinn får du av:
Einar Engen på tlf: 907 63 390
Du kan ringe når som helst.

 

Henvendelser og rapporter foretrekkes å mottas per e-post, og ikke på papir. Henvender du deg på e-post, er det ikke nødvendig å også sende dette i brevs form.

Her kan du hente søknadsskjema. Alle dokumenter er i PDF.

 

 

 

 Adobe Reader-produkt-ID