Søknadsfristen er
1. november hvert år.

Søknadsfristen er 
1. november hvert år.

Fristen for innsendelse av søknader er endelig, og søknader mottatt etter fristen blir ikke behandlet før etter at påfølgende frist er utløpt. Søknadsskjema med alle vedlegg må være poststemplet senest dato for frist. For nærmere informasjon ta kontakt med Kulturminnefondets administrasjon eller les mer på våre hjemmesider.