Søknadsfristen er
1. november hvert år.

Åpningstid

Fra kl 8.00 til 15.45

Kontaktinformasjon

Norsk Kulturminnefond
Bergmannsgata 17, 7374 Røros
Telefon: 73 10 36 00
post@kulturminnefondet.no

Abonner på nyhetsbrev

Forskrift for Norsk Kulturminnefond

Kulturminnefondets forskrifter legger føringer for administrasjons ...
les mer

Våre publikasjoner

Et viktig ledd i arbeidet med å spre kunnskap om kulturminnevern og...
les mer