Søknadsfristen er
1. november hvert år.

Åpningstid

Kulturminnefondet har ordinær åpningstid fra kl 8.00 til 15.45

Kontaktinformasjon

Norsk Kulturminnefond
Postboks 253 Røros
7361 Røros
Telefon: 73 10 36 00
post@kulturminnefondet.no

Abonner på nyhetsbrev

Forskrift for Norsk Kulturminnefond

Kulturminnefondets forskrifter legger føringer for administrasjons ...
les mer